สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ Thairesearcheasy.com

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ Thairesearcheasy.com

ที่นี่มีการให้บริการ รับทำ วิจัยทางตลาด สังคม วิจัยสำหรับบริษัท วิจัยธุรกิจ เอกสารทางวิชาการ แผนกลยุทธ์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการเพื่อรับทำ SPSS และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงค้นหาข้อมูลต่างๆ เป็นต้น

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อทำวิจัย จะเริ่มต้นจาก

1. ขั้นตอนการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ของผู้วิจัยถึงความพร้อม เช่น ความพร้อมของข้อมูล ความพร้อมของเอกสารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีความสนใจที่จะทำการศึกษาข้อมูลทางการตลาด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

2. ขั้นตอนการศึกษาถึงขอบข่ายงาน หรือการวางแผนงานในลักษณะของวิธีการดำเนินการวิจัยต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนของการดำเนินการวิจัย ตั้งแต่ต้น-จนจบ

3. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา และขอบข่ายงานๆ (ตรงนี้ ต้องคุยรายละเอียดต่างๆ ตามขั้นตอนที่ 2 ก่อน)

4. ขั้นตอนของการนำเสนอ สอนการวิจัย เช่น สอนการใช้ SPSS และอื่นๆ

สำหรับการดำเนินการนี้ จะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 20,000 – 50,000 บาท ต่อหนึ่งงานวิจัย โดยจะมีรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน ไม่ไปลอกงานวิจัยของใคร และได้รับเอกสารประเภทงานอ้างอิงต้นฉบับครบถ้วน

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ขอให้ติดต่อหา ดร.เอก โดยตรงที่เบอร์ 085 – 900 – 9226 หรือผ่านทาง อีเมล์ : ddresearchdd@gmail.com (ทางอีเมลล์จะสะดวกกว่า)